Кыргыз Республикасындагы консультанттар учун институционалдык корсоткучторду жогорулатуу боюнча курсу

Алдыныздардагы «Кыргыз Республикасындагы консультанттар учун институционалдык корсоткучторду жогорулатуу боюнча курсу» колдонмосу Кыргыз Республикасында 2015-жылдын октябрь айынан баштап 2016-жылдын март айына чейин жургузулгон кесиптик тренингтин кыска резюмеси жана катышуучунун жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.

Бул басылманы негизги ыкмаларды жана концепцияларды жалпылоо жана окуу куралы катары колдонсо болот. Колдонмо курстун катышуучуларына консультанттардын тармагын кенейтуу учун, ошондой эле институционалдык корсоткучторун жогорулатуусу келген мекемелерге аларды кызмат беруучу катары мумкунчулукторун жогорулатат.

Институционалдык корсоткучторду жогорулатуунун теориясын жана аспаптарын окуп чыккан катышуучулар Кыргызстандагы корсоткучторду жогорулатуунун адистеринин пайда болуп жаткан коомчулугунун негизи болушат.

«RichResearch» изилдоо-консалтинг компаниясынын консультантары, тренингтин баардык модульдарына активдуу катышышты жана ушул тренингти уюштурган жана откоргон тренерлерге жана уюштуруучуларга терен ыраазычылыгын билдирет.

Толук маалыматты бул шилтемеден окунуздар: BIS062 Course Reference Manual KYR

о

Оставить комментарий